Ministerstwo Kultury zadecydowało – będzie współprowadzić Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. To już kolejna tego typu instytucja!

Strona główna » Ministerstwo Kultury zadecydowało – będzie współprowadzić Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. To już kolejna tego typu instytucja!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie współprowadzić Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Będzie to robić razem z władzami województwa świętokrzyskiego.

Wsparcie dla teatru

Profesor Piotr Gliński, który jest ministrem kultury i dzedzictwa narodowego, a także Andrzej Bętkowski, pełniący funkcję marszałka województwa świętokrzyskiego, wraz ze swoim wicemarszałkiem Markiem Bogusławskim podpisali stosowną umowę w tej sprawie. Od dnia jej podpisania ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego zobowiązało się do finansowego wspierania Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Przekazana suma nie może być mniejsza niż 1 milion złotych rocznie przez okres pięciu najbliższych lat. Ponadto przekazane zostaną także środki w wysokości 20 milionów złotych, które posłużyć mają na cele remontu zabytkowego budynku teatru, który mieści się przy ulicy Sienkiewicza.