Koniec wielkiej kulinarnej imprezy w Kielcach! Wielkie przenosiny z Kielc do Tokarni – to właśnie tam będzie miało miejsce święto regionalnych przysmaków!

Koniec wielkiej kulinarnej imprezy w Kielcach! Wielkie przenosiny z Kielc do Tokarni – to właśnie tam będzie miało miejsce święto regionalnych przysmaków!

11 lutego, 2020 0 przez Redaktor

Inaczej niż w ostatnich latach – gdy regionalne przysmaki były wystawiane w Parku Miejskim w Kielcach, w ramach wojewódzkiego etapu konkursu „Nasze Regionalne Dziedzictwo – Smaki Regionów” – będzie przebiegać tegoroczna impreza kulinarna. Tym razem przeniesiona ona została z Parku Miejskiego w Kielcach do Parku Etnograficznego w Tokarni.
Taka sytuacja już miała miejsce – na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni wojewódzki etap konkursu „Nasze Dziedzictwo – Smaki Regionów” odbywał się już w 2013 roku. Potem jednak został przeniesiony do Parku Miejskiego w Kielcach. W tym roku jednak wraca do Parku Etnograficznego w Tokarni.

Przyczyny zmiany miejsca

Dzieje się tak dlatego, że to już dwudziesta, a więc jubileuszowa edycja, a Muzeum Wsi Kieleckiej uznane zostało za najlepsze miejsce do przeprowadzenia tego typu wydarzenia. Finał konkursu nastąpi 21 czerwca. W ubiegłym roku zgłoszonych zostało prawie pięćdziesiąt smakołyków.