Podsumowanie Minionej Perspektywy Unijnej przez Komitet Sterujący KOF

Strona główna » Podsumowanie Minionej Perspektywy Unijnej przez Komitet Sterujący KOF

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego CK Technik w Kielcach odbyło się znaczące wydarzenie – uroczyste posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF), w którym uczestniczyli wszyscy włodarze KOF oraz koordynatorzy gminni. Głównym punktem dyskusji było podsumowanie perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, gdzie Kielecki Obszar Funkcjonalny wyróżnił się znaczącą efektywnością w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Warto podkreślić, że 13 gmin wchodzących w skład KOF zrealizowało łącznie 57 projektów inwestycyjnych, które otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 303,8 mln zł. Ponadto, 92 projekty społeczne zostały współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 68,7 mln zł. To ogromne osiągnięcie, które świadczy o zaangażowaniu i determinacji gmin w realizacji celów rozwojowych.

Długofalowa współpraca i perspektywy rozwoju

Szczególnie godna uwagi jest długofalowa współpraca i zaangażowanie gmin w opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ oraz Planu zrównoważonej mobilności (SUMP KOF). Te strategiczne dokumenty stanowią fundament dla przyszłych działań rozwojowych i są wyrazem dążenia do zrównoważonego rozwoju obszaru.

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ została wypracowana w drodze szerokich konsultacji społecznych i uwzględnia kluczowe potrzeby oraz cele rozwojowe regionu na kolejne dziesięciolecia. Z kolei Plan zrównoważonej mobilności (SUMP KOF) ma na celu stworzenie nowoczesnego i efektywnego systemu transportowego, który będzie sprzyjał wzrostowi gospodarczemu, poprawie jakości życia mieszkańców oraz ochronie środowiska naturalnego.

Podziękowanie i wyzwanie do dalszej współpracy

Zastępca prezydenta Kielc, Bożena Szczypiór, wyraziła wdzięczność w imieniu Prezydenta Kielc dla włodarzy wszystkich gmin KOF-u za ich pracę i zaangażowanie w realizację minionej perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020. Podkreśliła również, że wspólne sukcesy we wdrażaniu instrumentu ZIT oraz podejmowane inicjatywy są impulsem do dalszej współpracy na rzecz rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz utrwalania ponadlokalnej współpracy gmin. To właśnie poprzez takie działania KOF może skutecznie kontynuować swoją drogę ku zrównoważonemu i dynamicznemu rozwojowi.

Mimo osiągnięć, przed Kieleckim Obszarem Funkcjonalnym stoją również wyzwania i zadania na przyszłość. Konieczne będzie dalsze współdziałanie między gminami oraz efektywne wykorzystanie dostępnych środków finansowych z kolejnych perspektyw unijnych. Ważne będzie także monitorowanie i ocena efektów realizowanych projektów oraz dostosowanie strategii rozwoju do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych i środowiskowych.

Podsumowując, uroczyste posiedzenie Komitetu Sterującego KOF nie tylko było okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ale także stanowiło inspirację do kontynuowania współpracy i podejmowania nowych inicjatyw na rzecz rozwoju Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

0 0 zagłosuj
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Podziel się swoimi przemyśleniami, napisz komentarz.x