Dzieci i młodzież najlepiej wiedzą, co dobre w regionie!

Dzieci i młodzież najlepiej wiedzą, co dobre w regionie!

6 maja, 2020 0 przez Redaktor

Dzieci i młodzież szkolna mają okazję do wzięcia udziału w konkursie o nazwie „#DobryBoPolski #DobryBoŚwiętokrzyski”. Zachęca je do tego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Na zwołanej w tej sprawie konferencji prasowej Andrzej Bętkowski, który pełni funkcję marszałka województwa świętokrzyskiego, a także Anna Krupka, która jest posłanką Ziemi Świętokrzyskiej i patronką zmagań, przy udziale Mariusza Bodo – sekretarza województwa świętokrzyskiego – poinformowali o szczegółach tego przedsięwzięcia.

Zasady konkursowe

Do końca czerwca dzieci i młodzież szkolna mogą zgłaszać na konkurs swoje prace plastyczne. Na pracach tych musi być przedstawiony dowolnie wybrany przez autora pracy produkt, który pochodzi z terytorium województwa świętokrzyskiego. Laureaci konkursu mogą spodziewać się nagród pieniężnych, a także nagród rzeczowych.
Prace plastyczne przysłane na konkurs mogą być wykonane dowolną techniką, pod warunkiem, że praca nad nimi zostanie udokumentowana. Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do 30 czerwca.